Tag: Dzień Niepodległości w Prywatnej Szkole imienia Zofii i Jędrzeja Moraczewskich

  • 11 Listopada 1918 r. Gdy (…) wyszedłem rano na miasto, ulica miała jakiś wygląd zupełnie inny niż zwykle. Ludzie poruszali się szybko, każdy patrzył z ciekawością naokoło, każdy czegoś wyczekiwał. Zawiązywały się rozmowy między ludźmi nieznajomymi” – tak jeden ze

© Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku