Materiały prasowe

Artur Abramowicz, dyrektor MORACZA o Edukacji Domowej i nie tylko w RADIO DLA CIEBIE
29 WRZEŚNIA 2018

Wywiad dla Polskiego radia z dyrektorem Szkoły Moraczewskich, Arturem Abramowiczem,  edukatorem domowym i rodzicem trojaczków.

słuchaj (plik audio) 

Roughly 2,000 kids will not be attending school this year as homeschooling is slowly taking hold in Poland.

Disenchantment with the state-run education system, personal circumstances such as high mobility of families alongside religious reasons are some of the most common motives behind homeschooling.

For long teaching at home has predominantly been a practical option for large families or kids with special education needs, but nowadays an increasing number of parents take the conscious decision to opt out of standardized schooling.

“The children that are homeschooled are probably much more creative than children from regular schools; they do not have limits in the way they think,” says Artur Abramowicz, homeschooler and the headmeaster of the Zofia and Jędrzej Moraczewscy Private Elementary and Junior Secondary School in Sulejówek, which pursues a homeschooling-friendly policy.

Q&A is hosted by Alicja Baczyńska.

Około 2000 dzieci nie będzie uczęszczać do szkoły w tym roku, ponieważ nauczanie w domu powoli przejmuje w Polsce.

Rozczarowanie państwowym systemem edukacji, osobiste okoliczności, takie jak wysoka mobilność rodzin oraz przyczyny religijne to jedne z najczęstszych motywów nauczania w domu.

Długie nauczanie w domu było przede wszystkim praktyczną opcją dla dużych rodzin lub dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale obecnie coraz większa liczba rodziców podejmuje świadomą decyzję o rezygnacji ze standardowego nauczania.

“Dzieci uczęszczające do domów są prawdopodobnie znacznie bardziej kreatywne niż dzieci ze zwykłych szkół; nie mają ograniczeń w sposobie myślenia “- mówi Artur Abramowicz, homeschooler i dyrektor szkoły Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Prywatnym Gimnazjum Podstawowym i Gimnazjum w Sulejówku, który realizuje politykę przyjazną dla homeschoolingu.

Q & A prowadzona jest przez Alicję Baczyńską.

 

Wywiad dla Telewizji Republika – prof. Marek Budajczak i Artur Abramowicz

Konferencja prasowa Kukiz’15 dotycząca edukacji domowej – wypowiedź dyrektora Szkoły Moraczewskich Artura Abramowicza

 

 

© Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku