23 sierpnia 2019

Konferencja dotycząca edukacji domowej

Zapraszamy na konferencję współorganizowaną przez naszą szkołę 🙂

Gościem honorowym będzie profesor Brian D. Ray.

 

Temat konferencji:

Edukacja domowa jako merytoryczna alternatywa edukacyjna

 

Rejestracja uczestników: 8:30 – 9:00

 

Otwarcie konferencji:

09:00 – 9:15  Powitanie i otwarcie konferencji przez J.M. Rektora Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego dr Włodzimierza Tasaka (moderator całości: mgr Artur Abramowicz)

Sesja plenarna 9:15 – 11:15

9:15 – 9:45 

dr hab. Marek Budajczak, prof UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Educatio Domestica) – Edukacja domowa w kręgu edukacyjnych alternatyw

9:45 – 10:15 

mec. Rafał Dorosiński (Instytut Ordo Luris) – Prawne uwarunkowania polskiej edukacji domowej – realia i perspektywy zmian

10:15 – 10:45 

dr Katarzyna Kochan (Uniwersytet Zielonogórski) – Meandry wychowania, czyli o edukacji (nie tylko) domowej

10:45 – 11:15 

dr Marzena Dobner (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Edukacja domowa w kontekście kształcenia specjalnego – zarys problematyki

Przerwa kawowa: 11:15 – 11:30

11:30 – 12:00  

 mgr inż. Tomasz Mielczyński (Autorska Pracownia TXMA) – Architektura dla edukacji domowej? Próba opisania problemu projektowania habitatów dla rodzin edukujących domowo na przykładzie realizacji „Bio_Arki”

12:00 – 12:30  

mgr Artur Abramowicz (Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku) – O regułach współpracy rodziny edukacji domowej ze szkołą

Sesja specjalna:

12:30 – 13:15 

Gość honorowy: dr Brian Ray (National Home Education Research Institute , USA) – sesja I: Badania i podejście do edukacji domowej

13:15 – 13:30 

pytania i odpowiedzi

Przerwa obiadowa  13:30-14:15

14:15 – 15:00 

dr Brian Ray – sesja II: Jak radzić sobie w edukacji domowej i gdzie szukać wsparcia

15:00 – 15:15 

pytania i odpowiedzi

15:15 – 16:00 

dr Brian Ray – sesja III: Fundamenty edukacji domowej

16:00 – 16:15 

pytania i odpowiedzi

16:15 – 17:15 

Panel dyskusyjny

17:15 

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

 

MIEJSCE:
Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne
Warszawa–Radość
ul. Szczytnowska 35/39
04-812 Warszawa

www.wbst.edu.pl

 

KOSZT KONFERENCJI:
40 zł – bez posiłku po rejestracji (tj. wypełnienie formularza na stronie, link poniżej)
60 zł – z posiłkiem po rejestracji (tj. wypełnienie formularza na stronie, link poniżej)
50 zł – rejestracja na miejscu, bez posiłku

PS. Płatności będą przyjmowane na miejscu (płatność gotówką)

 

Link do arkusza zgłoszeniowegokliknij

Zgłoszenia można kierować także na mail szkoły:  ed@moracz.edu.pl

Link do wydarzenia na Facebooku: kliknij

 

Patronat: Instytut Educatio Domestica

 

Co to jest Edukacja Domowa?

“Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja.

Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne”.

Prof. Marek E. Budajczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
© Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku