Liceum

podręczniki w szkole podstawowej i gimnazjum w warszawie sulejówku i rembertowie, podręczniki szkoła, szkoła podręczniki,

plan lekcji, plan lekcji w szkole moraczewskich, plan lekcji moracz,

Liceum Ogólnokształcące imienia Zofii i Jędrzeja Moraczewskich

al. Piłsudskiego 73
05-077 Warszawa-Wesoła

tel. 575 217 100

liceum@moracz.edu.pl

 

Wicedyrektor Liceum i koordynator Edukacji Domowej w Liceum

Elżbieta Prorok
e.prorok@moracz.edu.pl

Edukacja domowa, Liceum:

tel. 575 217 100

liceum@moracz.edu.pl

Elżbieta Prorok
e.prorok@moracz.edu.pl

Elżbieta Rupik
e.rupik@moracz.edu.pl

Ireneusz Zdanowski
i.zdanowski@moracz.edu.pl

 

Zwrot i odbiór książek:

ksiazki@moracz.edu.pl

© Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku