18 marca 2021

Zmiana ustawy dotyczącej Edukacji Domowej

Szanowni Państwo,
Hurra, Hurra, Juhu i Ram Ciam, Ciam !!!
W dniu wczorajszym 17 marca 2021, czyli dokładnie w roku jubileuszowym, 30 lat po wprowadzeniu w Polsce możliwości Edukacji Domowej, po raz pierwszy w historii, prawie jednogłośnie Sejm RP zniósł wymóg uzyskania OPINII Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w celu uzyskania zezwolenia na edukację domową, ponadto został zniesiony obowiązek REJONIZACJI, czyli konieczności zapisania ucznia w edukacji domowej do szkoły tylko w tym województwie, w którym mieszka.
W ślad za zmianami ustawowymi zostaną wydane rozporządzenia na mocy których zostanie podwyższona subwencja z 0,6 na 0,8, a także uruchomione stałe wsparcie na poziomie 0,2 dla dzieci edukacji domowej Polonii.
Szanowni Państwo, tak jak 30 lat temu, podobnie i dzisiaj zmiany te tak bardzo potrzebne i ważne dla wielu polskich rodzin nie wzięły się z niczego lecz mogły zaistnieć dzięki odważnym ludziom, którzy niestrudzenie o nie zabiegali, z wielkim poświęceniem, determinacją i ustawicznym narażaniem się na szykany ze strony władz oraz najrozmaitszych, tak zwanych autorytetów pedagogicznych.
Szanowni Państwo, chciałbym w tym miejscu wyrazić swój wielki szacunek dla Państwa Izabeli Budajczak-Moder i dra hab. Prof. UAM Marka Budajczaka za ich tytaniczną, ale skromną i cichą pracę na rzecz zmian jakie nastąpiły na przestrzeni ostatnich lat, aż do wczoraj, za niezliczoną ilość przeprowadzonych spotkań, rozmów i konsultacji ze zwykłymi rodzicami, uczniami i nauczycielami, ale również z ludźmi władzy, na niemal wszystkich szczeblach, począwszy od szeregowych urzędników gminnych, poprzez kuratorów oświaty, posłów, ministrów, a skończywszy na Prezydencie RP.

Pani Izo, Panie Marku, cały Moracz jest wdzięczny, z serca pozdrawia i liczy na dalsze, ustawiczne monitorowanie oraz przyczynianie się do rozwoju Edukacji Domowej w Polsce, także poprzez prowadzony przez Państwa Instytut Educatio Domestica.

Artur Abramowicz,
Dyrektor Prywatnych Szkół im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich.
—-

—-
Zdjęcie: Facebook Sejm RP.
© Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku