Szkoła Moraczewskich w Sulejówku – historia

Prywatne Gimnazjum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich istnieje od 1999 roku.

Powstanie placówki było inicjatywą społeczną i narodziło się z troski rodziców o dobre warunki nauczania dla swoich dzieci.

Sukces gimnazjum przyczynił się do założenia w 2002 roku Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Moraczewskich dla klas 4-6.

Obie szkoły mieszczą się w budynku katechetycznym przy ul. Żeromskiego 18 w Sulejówku.

Szkoła podstawowa imienia Moraczewskich oraz Gimnazjum stanowią wspólny organizm, w którym uczniowie kształceni są według tej samej koncepcji wychowawczej.

Od września 2016 roku ruszyło także Prywatne Liceum Ogólnokształcące imienia Zofii i Jędrzeja Moraczewskich.

 

Dyrekcja:

MGR ARTUR E. ABRAMOWICZ
DYREKTOR SZKOŁY

Człowiek o wielu specjalizacjach i zainteresowaniach. Studiował germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie studiów frapowali go głównie pisarze nieco odbiegający od powszechnie przyjętych kanonów literackich. W swojej pracy dyplomowej zajął się zatem fenomenem renesansu Heramanna Hesse, autora „Wilka Stepowego / Steppenwolf, Sidharty, Gry Szkalnych Paciorków” pośród amerykańskich Beatniców i Hipisów w latach 60-tych.Od dwudziestu lat specjalizuje się w nauczaniu języka niemieckiego. W swojej dotychczasowej „karierze pedagogicznej” organizował kursy, szkolenia i zagraniczne obozy językowe dla dzieci i młodzieży. W ramach zwalczania stereotypów kulturowych i budowania kultury życzliwości dla innych nacji animował i koordynował program wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (Deutsch-Polnisches Jugendwerk). Przez szereg lat współpracował ze szkołą języków obcych „Empik” i zajmował się tłumaczeniem literatury medycznej.

Zna biegle kilka języków obcych. Jest menedżerem oświaty i wychowania, zangażowanym w krzewienie alternatywnych form edukacji. Wyznaje zasadę, że nie ma rzeczy niemożliwych – Impossible is Nothing 🙂
Jego podstawowe hobby to szkoła – można powiedzieć, że nią żyje. Prywatnie żonaty (od przeszło 20 lat!), jest dumnym ojcem trójki dzieci, gitarzystą amatorem i miłośnikiem starych hitów muzycznych (Cash, Niemen, Dylan, Van Morrison), spacerów z psem Hawą, zapalonym kibicem trampkarzy Victorii Sulejówek `04 i kierowcą hipsterskiego Volvo.

MGR EWA KWIEK
DORADZTWO I OPIEKA PEDAGOGICZNA

Pani Ewa Kwiek ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe: Interpretacje tekstów literackich na lekcjach polskiego na Uniwersytecie Śląskim oraz Organizacja i zarządzanie oświatą na SGH w Warszawie.

Ma długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą: przez wiele lat uczyła polskiego we wszystkich typach szkół, była również dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 4 w Sulejówku, a po reformie oświaty – Zespołu Szkół nr 2.

Jest powszechnie lubiana i szanowana za wiedzę, mądrość i umiejętność nawiązania kontaktów z każdym człowiekiem. Te cechy charakteru wykorzystywała organizując Środowiskowe Ogniska Wychowawcze, udzielające wsparcia dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz akcji „Lato w mieście”. Do dziś ceniona i pamiętana przez byłych uczniów.

Specjalizacja: Język polski

 

Cele postawione przed Prywatnym Gimnazjum im. Moraczewskich to:

– maksymalne wykorzystanie czasu przez dzieci i młodzież w godzinach przedpołudniowych i uniknięcie patologicznego zjawiska, jakim są korepetycje
– dbanie o wszechstronny rozwój osobowości dzieci i młodzieży
– kształtowanie ich światopoglądu, poczucia estetyki i indywidualnych uzdolnień

Oblicze szkoły od samego początku jej istnienia kształtują nie tylko zajęcia obowiązkowe (w tym języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, chiński), ale również częste wyjazdy na wycieczki, wyjścia do kina i do teatru, na wystawy i zajęcia pozalekcyjne – wśród nich koła zainteresowań:

– teatralne
– koło plastyczno-techniczne
– przyrodnicze
– matematyczne

Od roku szkolnego 2007/2008 działają kolejne koła zainteresowań:
– rzeźba
– ceramika

W latach 2002-2006 uczniowie z upodobaniem brali udział w pracach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, projektując i rozdając kalendarze (2002), a także pisząc opowiadania, wydane w rozdawanych przechodniom zbiorach:

„Opowieści wigilijne” 2003
„Carpe diem” 2004
„Europa Europa” 2005
„Moje miasto, a w nim szkoła” 2006
Od początku istnienia szkoły nasi uczniowie biorą udział w rozgrywkach i turniejach sportowych na szczeblu lokalnym oraz powiatowym, odnosząc w nich wiele sukcesów.

Wielkim, wspólnym sukcesem naszych nauczycieli i uczniów jest fakt, iż od wielu już lat nasze gimnazjum zdobywa najlepsze wyniki testów w powiecie mińskim i jest w ścisłej czołówce gimnazjów warszawskich.

© Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku