5 czerwca 2018

Spotkanie informacyjne – szkoła w Rembertowie

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru do klas 0-8 w nowej filii Prywatnej Szkoły im. Z. i J. Moraczewskich.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Budynek szkoły znajduje się w Rembertowie przy ulicy Cyrulików 87.

 

wydarzenie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/377931542715063/

© Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku