22 września 2017

IMG_1841

czwartkowe wf-y, wf, sportowe czwartki, sport w moraczu, sport w szkole moraczewskich, szkoła moraczewskich, szkoła w sulejówku, szkoła imienia moraczewskich, moracz,

© Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku