fbpx
11 marca 2020

PILNE !!! ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W DN. 12-25 MARCA 2020

Szanowni Państwo,

W związku z dzisiejszym zarządzeniem MEN o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach na terenie całego kraju informuję Państwa, co następuje i jakie działania podejmujemy

Szkoły Podstawowe Moracza (Sulejówek, Wesoła Rembertów)

 • w dniach 12 i 13 marca 2020 (czwartek i piątek) nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Zajęcia wychowania fizycznego także zostają odwołane.
 • zajęcia sobotnie przygotowujące do egz. ósmoklasisty i inne zostają zawieszone
 • w dniach 16-25 marca (od poniedziałku), zawieszone są wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i działania opiekuńcze. Dzieci nie przychodzą do szkoły.
 • nauczyciele przedmiotowi naszych szkół, korzystając z materiałów
  i programów przewidzianych dla edukacji domowej, do piątku, do godz.14.00 przygotowują i przekazują do zatwierdzenia dyrekcji szkoły koncepcję i plan pracy w okresie zamknięcia szkoły, następnie do godz.18.00 dyrekcja szkoły mailem przekaże Państwu zatwierdzony program działania. Od poniedziałku,16 marca prowadzimy zajęcia „domowe” zgodnie z koncepcją
  i planem pracy określonym przez nauczycieli przedmiotowych i zatwierdzonym przez dyrekcję szkoły.

 

Liceum Ogólnokształcące Moracza

 • w Liceum Moracza od jutra, czyli w dniach 12-25 marca, zawieszone są wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
 • nauczyciele przedmiotowi naszych szkół korzystając z materiałów
  i programów przewidzianych do edukacji domowej, do piątku do godz.14.00 przygotowują i przekazują do zatwierdzenia dyrekcji szkoły koncepcję i plan pracy w okresie zamknięcia szkoły, następnie do godz.18.00 dyrekcja szkoły mailem przekaże Państwu zatwierdzony program działania. Od poniedziałku,16 marca prowadzimy zajęcia „domowe” zgodnie z koncepcją i planem pracy określonym i przez nauczycieli przedmiotowych i zatwierdzonym przez dyrekcję szkoły.

Szanowni Państwo, podjęte przez Rząd kroki określane są jako działania prewencyjne w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się dalszych zarażeń. Miejmy wszyscy nadzieję, że przyniosą zamierzone efekty. Oczywiście będziemy Państwa na bieżąco informować o bieżącej sytuacji w związku z zaistniałym zagrożeniem oraz działaniami ze strony szkoły.

Poniżej przesyłam link ze strony MEN, w związku z decyzją o zawieszeniu zajęć do 25 marca.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Pozdrawiam serdecznie

Artur Abramowicz

© Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku