Edukacja domowa

Nowa strona Edukacji Domowej w Moraczu:

oferta dla edukacji domowej w warszawie w szkoła moraczewskich

KONTAKT

Edukacja domowa:

tel. 731 111 451
ed@moracz.edu.pl

Elżbieta Prorok
tel. 537 070 746
e.prorok@moracz.edu.pl

Elżbieta Rupik
e.rupik@moracz.edu.pl

Irena Giegiel-Drozdek
i.g.drozdek@moracz.edu.pl

Ireneusz Zdanowski
i.zdanowski@moracz.edu.pl

 

Dyrektor szkoły:
Artur Abramowicz:
tel. 693 548 901
artur.abramowicz@moracz.edu.pl

© Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku