Rekrutacja do liceum 2021/22

Rekrutacja do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2021/22

Dokumenty potrzebne do rekrutacji: wniosek, ankieta, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – oryginał, zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty – oryginał.

 

Warunki przyjęcia do szkoły:

– rozmowa kwalifikacyjna z uczniem i rodzicami,

– złożenie niezbędnych dokumentów,

– opłacenie wpisowego i pierwszego miesiąca czesnego.

CO PROPONUJEMY?

– klasy z możliwością wyboru rozszerzeń w obrębie trzech grup. Uczeń wybiera jedną z grup, a następnie z tej grupy wybiera od 2 do 3 przedmiotów, które będzie rozszerzał.

 

Grupa pierwsza:

matematyka

fizyka

informatyka

  1. angielski

 

Grupa druga:

  1. polski

historia

wiedza o społeczeństwie

  1. angielski

 

Grupa trzecia:

biologia

chemia

geografia

matematyka

  1. angielski

 

W ramach czesnego uczniowie mają zapewnione:

– zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę,

– przyjazną atmosferę,

–  dodatkowe zajęcia z j. obcych, konwersacje z native speakerem z j. angielskiego i j. hiszpańskiego,

– dodatkową godzinę tygodniowo – spoza siatki godzin – z każdego przedmiotu podstawowego maturalnego,

– konsultacje przedmaturalne w ostatnim roku nauki,

– w ramach zajęć z wychowania fizycznego wyjazdy do Ośrodka Sportowego w Aninie (dojazd autokarem ze szkoły) – do wyboru zajęcia: basen, squash, rolki, siłownia,

– możliwość uczestniczenia w przedmiotowych kołach zainteresowań (warunkiem jest zebranie się minimum pięcioosobowej grupy),

– zajęcia z robotyki i programowania,

– możliwość zaangażowania się w wolontariat,

– zajęcia wyrównawcze z przedmiotów maturalnych,

 

Zajęcia dodatkowe – płatne

– zajęcia w sekcjach przygotowujących przedstawienia teatralne „English theater”: wokalnej, tanecznej, teatralnej, art., konstruktorskiej, filmowej (dla uczniów ze szkół stacjonarnych płatne 20 zł/ m-c),

– wycieczki integracyjne i edukacyjne,

– wyjścia na wykłady na Uniwersytet Warszawski, SGH, SGGW, Politechnikę, w zależności od proponowanych przez uczelnię programów w danym roku szkolnym (uczniowie pokrywają koszt dojazdu).

 


 

KONTAKT:

Sekretariat Liceum:

al. Piłsudskiego 73
05-077 Warszawa-Wesoła

tel. 575 217 100
liceum@moracz.edu.pl

 

 


 

© Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku