1 września 2018

Edukacja domowa – warsztaty

Drodzy Rodzice Edukacji Domowej w Moraczu,

TUTAJ będziemy umieszczać i na bieżąco aktualizować informacje dotyczące wszelkich warsztatów i zajęć edukacyjnych lub sportowych prowadzonych przez współpracujące z Moraczem kooperatywy rodziców, grupy i punkty edukacyjne ED. Wspomniane zajęcia pomożemy Państwu sfinansować z naszego stypendium, które przewidziane jest dla każdego ucznia edukacji domowej w Moraczu. Jeśli natomiast nie będą Państwo zainteresowani zaproponowanymi warsztatami lub nie będzie możliwe dla Was, by brać w nich udział z innych względów (zbyt daleko mieszkacie, niedogodne terminy, etc.) wówczas sami zdecydujecie na jakie cele edukacyjne wydać swoje stypendium (900 zł w roku szkolnym 2018/19) Przypominam, że stypendium wypłacane przez Moracza nie pochodzi z subwencji oświatowej lecz z przychodu szkoły.

Wszystkich Państwa zachęcam do kontaktu z nami w celu uruchomienia i prowadzenia przez siebie wszelkich działań edukacyjnych, do których możecie zaprosić innych rodziców ED. Chętnie podzielimy się tymi propozycjami na TABLICY OGŁOSZEŃ Moracza.

Pozdrawiam, i życzę pomyślnego Nowego Roku Szkolnego 2018/2019

Artur Abramowicz,

dyrektor szkoły

 

Cyrulików 87, Warszawa-Rembertów

kontakt: Pani Monika Łaczmańska, tel.: 503 851 127

UWAGA! Do 30 września kontakt wyłącznie mailowy: m.laczmanska@gmail.com

 

JĘZYK POLSKI kl. IV – środa, 11.45 – 13.15

Akcent położony głównie na literaturę i formy wypowiedzi; gramatyka marginalnie

 

JĘZYK POLSKI kl. V – VII – środa, 10.00 – 11.30

Akcent położony głównie na literaturę i formy wypowiedzi; gramatyka marginalnie

 

MATEMATYKA KL. IV – wtorek, 9.00 – 10.30

 

MATEMATYKA KL. V – VII – środa, 11.45 – 13.15

 

HISTORIA SZTUKI PLASTYCZNIE, kl. 0 – III, czwarty piątek miesiąca, godz. 9.30 – 10.30

Koszt: 15 zł / zajęcia / dziecko

28.09. – Kiedy ludzie mieszkali w jaskiniach…

26.10. – Z wizytą w Grobowcu Tutenchamona

23.11. – W fabryce wojowników (terakotowa armia)

 

MATEMATYKA BEZ FORMUŁ, kl. 0 – III, co drugi piątek, godz. 10.45 – 11.45

Pierwsze zajęcia – 28.09.

Koszt: 10 zł / zajęcia / dziecko

 

NORNIK ŁĄKING – spacery przyrodnicze z doświadczoną pasjonatką przyrody – p. Dorotą, miejsce spotkania na bieżąco będzie pojawiało się na stronie internetowej Moracza,

Każdy wtorek – godz. 10.30 – 13.30

Koszt – 5 zł

 

WARSZTATY Z FIZYKI, KL. VI-VIII

Co dwa tygodnie, czas trwania 90 minut.

Zajęcia rozpoczną się w październiku. Termin będzie podany wkrótce. Godziny przedpołudniowe lub wczesnopopołudniowe.

 

WARSZTATY Z FIZYKI, KL. IV-V

Co dwa tygodnie, czas trwania 90 minut.

Zajęcia rozpoczną się w październiku. Termin będzie podany wkrótce.

 

KLATKA PO KLATCE, wiek 7 – 15 lat – poniedziałek  13.00 – 14.30

Interdyscyplinarne zajęcia z filmu animowanego.

Regularne, co tygodniowe zajęcia w cyklu rocznym [od października, 30 spotkań, raz w tygodniu, 90minut.]

Ilość miejsc ograniczona, w grupie 10 dzieci.
Uczestnicy pracują w grupach z podziałem na 2 grupy wiekowe: 7-10 oraz 11-15

Opłata miesięczna – 150 zł za miesiąc (dziecko)
Cena materiałów plastycznych i innych potrzebnych do realizacji filmu, budowy scenografii, materiałów edukacyjnych z zakresu animacji oraz sprzętu 100 zł płatne jednorazowo na początku roku.

 

OPIS ZAJĘĆ

Młodsi uczestnicy (7-10 lat) tworzą w małych 2-3 osobowych zespołach, krótkie etiudy filmowe, które później wspólnie udźwiękawiamy. Poznają wielość i bogactwo technik plastycznych, które można wykorzystać przy tworzeniu filmów animowanych.

Starsza grupa (11-15 lat) zaproszona jest do tworzenia wspólnego krótkometrażowego filmu. W czasie produkcji każdy uczestnik odpowiedzialny jest za wybrany zakres prac przy wspólnym projekcie. W II semestrze, równolegle do pracy przy projekcie głównym uczestnicy mają też przestrzeń i możliwość tworzenia swoich autorskich krótkich etiud filmowych.

 

ZAŁOŻENIA
W trakcie zajęć dzieci i młodzież realizują swoje liczne animowane etiudy filmowe, uczą się operowania różnymi technikami plastycznymi, poznają też programy do tworzenia animacji filmowej itd., tworzą swoje pierwsze filmy animowane, ruchome proste gify (obrazki), doskonalą warsztat plastyczny i humanistyczny.

Powstałe na zajęciach filmy zaprezentowane zostaną w prawdziwym kinie na dużym ekranie. W uroczystej atmosferze premierowego pokazu, dzieci mogą pochwalić się swoimi talentami, osiągnięciami i zaprosić licznych gości.
W tym roku film zrealizowany przez dzieci na naszych zajęciach zdobył w Poznaniu główną nagrodę w kategorii filmów dziecięcych.
https://www.youtube.com/watch?v=DX0Ak84gIY4

Otrzymaliśmy również nagrodę na Halo Echo – Międzynarodowym Przeglądzie Filmów Animowanych Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu za film Szary Świat
https://www.youtube.com/watch?v=9i9pGKFet7E&index=16&list=PLC0g-eDZ4_wosBYJgcZVK9Vog5GXqEsAR
Obydwa filmy zrealizowane były przez dzieci i młodzież z Edukacji Domowej 🙂

Tutaj możesz obejrzeć niektóre efekty i podejrzeć jak przebiega praca na naszych zajęciach:

https://www.youtube.com/channel/UCK6Jxr0qB8zKQ0VonMc3Wjg/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd

 

https://www.facebook.com/events/2163480620536985/

 

————————————————-

Siennica 6a, WARSZAWA – Praga Południe

Krapkowicka 10, OPOLE

kontakt: Katarzyna Trojańska, tel.: 602 134 672

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO z przedmiotów: matematyka, język polski, język angielski, język hiszpański, biologia, geografia, przyroda, historia, fizyka, chemia prowadzone w małych grupach lub indywidualnie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.
 • MATEMATYKA OD KUCHNI- projekt dedykowany uczniom edukacji wczesnoszkolnej oraz klas 4-6 realizujący treści matematyczne poprzez zabawy kulinarne.
 • WARSZTAT UCZENIA SIĘ- warsztaty dedykowane uczniom na różnych etapach edukacyjnych, oparte na najnowszej wiedzy w zakresie neurobiologii i neurodydaktyki pozwalające pomóc uczniom określić ich mocne strony i potencjał neurobiologiczny, i efektywnie wykorzystać je w procesie edukacji.
 • ROBOTYKA- warsztaty dedykowane uczniom w wieku 6-13 lat wykorzystujące Ozoboty do nauki kodowania offline i online. Są to zajęcia tematyczne utrzymane w nurcie edukacji STEAM ( Science, Technology, Engineering, Arts, Math).
 • MINDFULNESS- trening uważności dla dzieci w wieku od 7 lat, który pozwala: poznać samego siebie- budowę mózgu, odkrywać zależności pomiędzy emocjami i mózgiem, poznawać własne reakcje, trenować uwagę, oswajać emocje, uczyć się sposobów łagodzenia stresu i tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.
 • GLOTTOZABAWY Z ROBOTAMI- autorski projekt nauki czytania, pisania i liczenia, wykorzystujący roboty edukacyjne- Ozoboty, oparty na metodologii glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego, dedykowany dzieciom w wieku 4-6 lat.
 • OZO- TERAPIA DYSLEKSJI- autorski projekt, zajęcia dla uczniów ze zdiagnozowanym ryzykiem dysleksji lub dysleksją, wykorzystujące nowe technologie- iPady, Apple Pencil i roboty Ozoboty do wspomagania uczniów w opanowaniu poprawności pisania ( grafomotoryki i ortografii) oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 • NAUKA ANGIELSKIEGO POPRZEZ PISANIE PIOSENEK- warsztat językowo- muzyczny kierowany do dzieci w wieku od 7lat, podczas którego uczestnicy doskonalą kompetencje językowe przy pisaniu tekstów i wspólnym śpiewaniu z gitarą.
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA- indywidualne zajęcia dla uczniów z trudnościami w uczeniu się oraz dzieci niepełnosprawnych ukierunkowane na korygowanie i kompensowanie deficytów oraz umożliwienie dzieciom rozwoju pełni potencjalnych możliwości i umiejętności z wykorzystaniem nowych technologii edukacyjnych ( roboty, iPady)
 • COACHING EDUKACYJNY- indywidualne zajęcia z psychologiem wspomagające uczniów w zarządzaniu własnym procesem edukacyjnym w sposób efektywny, dedykowane uczniom samodzielnie przygotowującym się do egzaminów, realizowane w formie spotkań comiesięcznych.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA- indywidualne zajęcia wsparcia prowadzone przez
 • ROBOTYCZNE BAJKI- warsztat dedykowany dzieciom w wieku 8-12 lat rozwijający kompetencje w zakresie pisania opowiadań oraz kreatywność i kompetencji cyfrowe ( programowanie) uczniów. Podczas warsztatu dzieci przygotowują własne książki, w oparciu o samodzielnie napisane opowiadania, a ich treść wizualizują na kolejnych kartkach tworząc trasy dla robotów będących bohaterami opowiadań.
 • WARSZTAT MASEK- warsztat dedykowany uczniom w wieku 10- 15 lat ukazujący sztukę tworzenia masek.
 • SZERMIERKA- ruchowe zajęcia ogólnorozwojowe zapoznające z szermierką dedykowane uczniom w wieku 6-10 lat.
 • WARSZTAT DRUKU NA TKANINIE- dedykowany dzieciom w wieku 6-12 lat podczas którego poznają historię wycinanek mazowieckich i tworzą własne, ekologiczne torby na zakupy z różnorodnymi wzorami. Czas trwania: 2 godziny, zajęcia jednorazowe.
 • WARSZTAT CHARAKTERYZACJA OD KUCHNI – podczas którego uczniowie uczą się wykorzystywać substancje używane na co dzień w kuchni do tworzenia efektów specjalnych takich jak oparzenia, rany, itp. Czas trwania 2-3 godziny, zajęcia jednorazowe.
 • WARSZTAT CHARAKTERYZACJI – dedykowany starszym (12-15 lat) uczniom warsztat związany z tworzeniem makijaży wyrażających emocje. Zajęcia jednorazowe.
 • MALOWANIE Z ROBOTAMI- warsztat wykorzystujący możliwości robotów Sphero do tworzenia przez dzieci własnych obrazów na dużych płaszczyznach. Czas trwania 1,5-2 godziny. Zajęcia jednorazowe.

Grupy min. 5 uczestników ( dla zajęć grupowych). Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów wyjazdowych.

————————————————

V poprzeczna 22 WARSZAWA-ANIN (OSiR ANIN)

Kontakt: Kamila Nowak-Körmendy, tel.: 608 822 727

mail: warsztaty@moracz.edu.pl

Wszystkie zajęcia z instruktorami dla uczniów w odpowiednich grupach wiekowych, od zerówki do matury.

 • Nauka pływania
 • Nauka jazdy na rolkach i łyżwach (zimą)
 • Siłownia
 • Squah

——————————————-

Sportowa 7, 05-077 Zakręt (ok. Sulejówka i Starej Miłosnej)

Kontakt: Kamila Nowak-Körmendy, tel.: 608 822 727

mail: warsztaty@moracz.edu.pl

Wszystkie zajęcia z instruktorami dla uczniów w odpowiednich grupach wiekowych, od zerówki do matury.

 • Karate
 • Piłka nożna
 • Tenis

——————————————-

Strażacka 121, WARSZAWA – REMBERTÓW (Strefa Sportu)

Kontakt: Kamila Nowak-Körmendy, tel.: 608 822 727

mail: warsztaty@moracz.edu.pl

Wszystkie zajęcia z instruktorami dla uczniów w odpowiednich grupach wiekowych, od zerówki do matury.

 • Karate
 • Piłka nożna
 • Tenis

———————————————–

ul. Grotowska 19, Warszawa – Bemowo

Kontakt: Przemek Danowski, tel.: 603 700 626

 • WYCIECZKI – w każdy piątek dzieci z naszej placówki wychodzą na wycieczkę w Warszawie
  oraz najbliższych okolicach. W ramach naszych wyjść zwiedzamy muzea, miejsca przyrodnicze,
  parki, wystawy, bierzemy udział w warsztatach, uprawiamy sporty (np. narty biegowe, łyżwy,
  łódki).
 • ZAJĘCIA EDUKACYJNE – możemy zaproponować raz w tygodniu zajęcia otwarte, tj.
  przyjmujące zainteresowanych z zewnątrz na różne warsztaty organizowane u nas. W ramach
  zajęć robimy pokazy historyczne, eksperymenty, zajęcia techniczne, warsztaty z filozofii dla dzieci.
 • Wyjścia przyrodnicze do Lasu Bemowo – raz w tygodniu oferujemy wspólne wyjście do Lasu
  Bemowo w towarzystwie przyrodników i osób znających historię tych ciekawych okolic.
  Regularne wyjścia pozwalają na zaobserwowanie zmian w przyrodzie
 • Zajęcia artystyczne – raz w tygodniu oferujemy zajęcia artystyczne za zakresu plastyki, teatru i
  muzyki. Na naszym corocznym pikniku dzieci mają okazję do zaprezentowania swoich talentów i
  opracowanych w ciągu roku przedstawień. Mogą też sprzedawać swoje wyroby na straganikach.
 • Zajęcia z gier planszowych – jednym z naszych ulubionych zajęć są planszówki, zwłaszcza te,
  które sami przygotowujemy lub modyfikujemy. Dzięki temu dzieci uczą się gry według
  określonych zasad, jednocześnie same mają wpływ na to aby zasady były zgodne z ich
  potrzebami ale też sprawiedliwe dla wszystkich uczestników.

 

cdn. 🙂

 

 

 

© Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku