1 września 2018

Edukacja domowa – warsztaty

Drodzy Rodzice Edukacji Domowej w Moraczu,

TUTAJ będziemy umieszczać i na bieżąco aktualizować informacje dotyczące wszelkich warsztatów i zajęć edukacyjnych lub sportowych prowadzonych przez współpracujące z Moraczem kooperatywy rodziców, grupy i punkty edukacyjne ED. Wspomniane zajęcia pomożemy Państwu sfinansować z naszego stypendium, które przewidziane jest dla każdego ucznia edukacji domowej w Moraczu. Jeśli natomiast nie będą Państwo zainteresowani zaproponowanymi warsztatami lub nie będzie możliwe dla Was, by brać w nich udział z innych względów (zbyt daleko mieszkacie, niedogodne terminy, etc.) wówczas sami zdecydujecie na jakie cele edukacyjne wydać swoje stypendium (900 zł w roku szkolnym 2018/19) Przypominam, że stypendium wypłacane przez Moracza nie pochodzi z subwencji oświatowej lecz z przychodu szkoły.

Wszystkich Państwa zachęcam do kontaktu z nami w celu uruchomienia i prowadzenia przez siebie wszelkich działań edukacyjnych, do których możecie zaprosić innych rodziców ED. Chętnie podzielimy się tymi propozycjami na TABLICY OGŁOSZEŃ Moracza.

Pozdrawiam, i życzę pomyślnego Nowego Roku Szkolnego 2018/2019

Artur Abramowicz,

dyrektor szkoły

 

Cyrulików 87, Warszawa-Rembertów

kontakt: Pani Monika Łaczmańska, tel.: 503 851 127, m.laczmanska@gmail.com

 

JĘZYK POLSKI kl. IV – środa, 11.45 – 13.15

Akcent położony głównie na literaturę i formy wypowiedzi; gramatyka marginalnie

W grupie starszej brak miejsc.

 

MATEMATYKA KL. IV – środa, 10.00 – 11.30

MATEMATYKA KL. V – VII – środa, 11.45 – 13.15

 

WARSZTATY Z FIZYKI, KL. VI-VIII – wtorek, 13.00 – 14.30, co dwa tygodnie, na zmianę z młodszą grupą

WARSZTATY Z FIZYKI, KL. IV-V, wtorek, 13.00 – 14.30, co dwa tygodnie, na zmianę ze starszą grupą

 

HISTORIA SZTUKI PLASTYCZNIE, kl. 0 – IV, czwarty czwartek miesiąca, dwie grupy,

10.00 – 11.00 – I grupa

11.15 – 12.15 – II grupa

Koszt: 15 zł / zajęcia / dziecko

Najbliższe zajęcia 29.XI., temat: „W fabryce wojowników” (Chiny) – obowiązują zapisy u.kowal.gajewska@gmail.com

 

KALIGRAFIA (stalówki, obsadki, pióra gęsie, patyczki, brush peny itp.)

Dla dzieci od 6 roku życia, starszych dzieci, młodzieży, a nawet dorosłych.

Czwarty czwartek miesiąca, dwie grupy (grupa rusza przy min. 10 zapisanych osobach)

Obowiązują zapisy u.kowal.gajewska@gmail.com

11.15 – 12.15 – I grupa

12.30 – 13.30 – II grupa

Koszt: 30 zł za dziecko (60 minut)

Najbliższe zajęcia 29.XI.

Opis najbliższych zajęć:
I. O narzędziach pisarskich – trochę wiedzy
II. Część praktyczna.
– Nauka zakładania stalówki
– Ćwiczenia rozbiegowe
– Do wyboru wzorniki z różnymi krojami pisma – Ćwiczymy litery swojego imienia wg wybranego kroju pisma, piszemy własną wizytówkę na drzwi pokoju
Prowadząca: mgr Katarzyna Janiszewska

 

 

————————————————-

Siennica 6a, WARSZAWA – Praga Południe

Krapkowicka 10, OPOLE

kontakt: Katarzyna Trojańska, tel.: 602 134 672

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO z przedmiotów: matematyka, język polski, język angielski, język hiszpański, biologia, geografia, przyroda, historia, fizyka, chemia prowadzone w małych grupach lub indywidualnie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.
 • MATEMATYKA OD KUCHNI- projekt dedykowany uczniom edukacji wczesnoszkolnej oraz klas 4-6 realizujący treści matematyczne poprzez zabawy kulinarne.
 • WARSZTAT UCZENIA SIĘ- warsztaty dedykowane uczniom na różnych etapach edukacyjnych, oparte na najnowszej wiedzy w zakresie neurobiologii i neurodydaktyki pozwalające pomóc uczniom określić ich mocne strony i potencjał neurobiologiczny, i efektywnie wykorzystać je w procesie edukacji.
 • ROBOTYKA- warsztaty dedykowane uczniom w wieku 6-13 lat wykorzystujące Ozoboty do nauki kodowania offline i online. Są to zajęcia tematyczne utrzymane w nurcie edukacji STEAM ( Science, Technology, Engineering, Arts, Math).
 • MINDFULNESS- trening uważności dla dzieci w wieku od 7 lat, który pozwala: poznać samego siebie- budowę mózgu, odkrywać zależności pomiędzy emocjami i mózgiem, poznawać własne reakcje, trenować uwagę, oswajać emocje, uczyć się sposobów łagodzenia stresu i tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.
 • GLOTTOZABAWY Z ROBOTAMI- autorski projekt nauki czytania, pisania i liczenia, wykorzystujący roboty edukacyjne- Ozoboty, oparty na metodologii glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego, dedykowany dzieciom w wieku 4-6 lat.
 • OZO- TERAPIA DYSLEKSJI- autorski projekt, zajęcia dla uczniów ze zdiagnozowanym ryzykiem dysleksji lub dysleksją, wykorzystujące nowe technologie- iPady, Apple Pencil i roboty Ozoboty do wspomagania uczniów w opanowaniu poprawności pisania ( grafomotoryki i ortografii) oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 • NAUKA ANGIELSKIEGO POPRZEZ PISANIE PIOSENEK- warsztat językowo- muzyczny kierowany do dzieci w wieku od 7lat, podczas którego uczestnicy doskonalą kompetencje językowe przy pisaniu tekstów i wspólnym śpiewaniu z gitarą.
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA- indywidualne zajęcia dla uczniów z trudnościami w uczeniu się oraz dzieci niepełnosprawnych ukierunkowane na korygowanie i kompensowanie deficytów oraz umożliwienie dzieciom rozwoju pełni potencjalnych możliwości i umiejętności z wykorzystaniem nowych technologii edukacyjnych ( roboty, iPady)
 • COACHING EDUKACYJNY- indywidualne zajęcia z psychologiem wspomagające uczniów w zarządzaniu własnym procesem edukacyjnym w sposób efektywny, dedykowane uczniom samodzielnie przygotowującym się do egzaminów, realizowane w formie spotkań comiesięcznych.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA- indywidualne zajęcia wsparcia prowadzone przez
 • ROBOTYCZNE BAJKI- warsztat dedykowany dzieciom w wieku 8-12 lat rozwijający kompetencje w zakresie pisania opowiadań oraz kreatywność i kompetencji cyfrowe ( programowanie) uczniów. Podczas warsztatu dzieci przygotowują własne książki, w oparciu o samodzielnie napisane opowiadania, a ich treść wizualizują na kolejnych kartkach tworząc trasy dla robotów będących bohaterami opowiadań.
 • WARSZTAT MASEK- warsztat dedykowany uczniom w wieku 10- 15 lat ukazujący sztukę tworzenia masek.
 • SZERMIERKA- ruchowe zajęcia ogólnorozwojowe zapoznające z szermierką dedykowane uczniom w wieku 6-10 lat.
 • WARSZTAT DRUKU NA TKANINIE- dedykowany dzieciom w wieku 6-12 lat podczas którego poznają historię wycinanek mazowieckich i tworzą własne, ekologiczne torby na zakupy z różnorodnymi wzorami. Czas trwania: 2 godziny, zajęcia jednorazowe.
 • WARSZTAT CHARAKTERYZACJA OD KUCHNI – podczas którego uczniowie uczą się wykorzystywać substancje używane na co dzień w kuchni do tworzenia efektów specjalnych takich jak oparzenia, rany, itp. Czas trwania 2-3 godziny, zajęcia jednorazowe.
 • WARSZTAT CHARAKTERYZACJI – dedykowany starszym (12-15 lat) uczniom warsztat związany z tworzeniem makijaży wyrażających emocje. Zajęcia jednorazowe.
 • MALOWANIE Z ROBOTAMI- warsztat wykorzystujący możliwości robotów Sphero do tworzenia przez dzieci własnych obrazów na dużych płaszczyznach. Czas trwania 1,5-2 godziny. Zajęcia jednorazowe.

Grupy min. 5 uczestników ( dla zajęć grupowych). Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów wyjazdowych.

————————————————

V poprzeczna 22 WARSZAWA-ANIN (OSiR ANIN)

Kontakt: Kamila Nowak-Körmendy, tel.: 608 822 727

mail: warsztaty@moracz.edu.pl

Wszystkie zajęcia z instruktorami dla uczniów w odpowiednich grupach wiekowych, od zerówki do matury.

 • Nauka pływania
 • Nauka jazdy na rolkach i łyżwach (zimą)
 • Siłownia
 • Squah

——————————————-

Sportowa 7, 05-077 Zakręt (ok. Sulejówka i Starej Miłosnej)

Kontakt: Kamila Nowak-Körmendy, tel.: 608 822 727

mail: warsztaty@moracz.edu.pl

Wszystkie zajęcia z instruktorami dla uczniów w odpowiednich grupach wiekowych, od zerówki do matury.

 • Karate
 • Piłka nożna
 • Tenis

——————————————-

Strażacka 121, WARSZAWA – REMBERTÓW (Strefa Sportu)

Kontakt: Kamila Nowak-Körmendy, tel.: 608 822 727

mail: warsztaty@moracz.edu.pl

Wszystkie zajęcia z instruktorami dla uczniów w odpowiednich grupach wiekowych, od zerówki do matury.

 • Karate
 • Piłka nożna
 • Tenis

———————————————–

ul. Grotowska 19, Warszawa – Bemowo

Kontakt: Przemek Danowski, tel.: 603 700 626

 • WYCIECZKI – w każdy piątek dzieci z naszej placówki wychodzą na wycieczkę w Warszawie
  oraz najbliższych okolicach. W ramach naszych wyjść zwiedzamy muzea, miejsca przyrodnicze,
  parki, wystawy, bierzemy udział w warsztatach, uprawiamy sporty (np. narty biegowe, łyżwy,
  łódki).
 • ZAJĘCIA EDUKACYJNE – możemy zaproponować raz w tygodniu zajęcia otwarte, tj.
  przyjmujące zainteresowanych z zewnątrz na różne warsztaty organizowane u nas. W ramach
  zajęć robimy pokazy historyczne, eksperymenty, zajęcia techniczne, warsztaty z filozofii dla dzieci.
 • Wyjścia przyrodnicze do Lasu Bemowo – raz w tygodniu oferujemy wspólne wyjście do Lasu
  Bemowo w towarzystwie przyrodników i osób znających historię tych ciekawych okolic.
  Regularne wyjścia pozwalają na zaobserwowanie zmian w przyrodzie
 • Zajęcia artystyczne – raz w tygodniu oferujemy zajęcia artystyczne za zakresu plastyki, teatru i
  muzyki. Na naszym corocznym pikniku dzieci mają okazję do zaprezentowania swoich talentów i
  opracowanych w ciągu roku przedstawień. Mogą też sprzedawać swoje wyroby na straganikach.
 • Zajęcia z gier planszowych – jednym z naszych ulubionych zajęć są planszówki, zwłaszcza te,
  które sami przygotowujemy lub modyfikujemy. Dzięki temu dzieci uczą się gry według
  określonych zasad, jednocześnie same mają wpływ na to aby zasady były zgodne z ich
  potrzebami ale też sprawiedliwe dla wszystkich uczestników.

 

cdn. 🙂

 

 

 

© Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku