O szkole

Prywatne Gimnazjum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich istnieje od 1999 roku. Powstanie placówki było inicjatywą społeczną i narodziło się z troski rodziców o dobre warunki nauczania dla swoich dzieci. Sukces gimnazjum przyczynił się do założenia w 2002 roku Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Moraczewskich dla klas 4-6.

Obie szkoły mieszczą się w budynku katechetycznym przy ul. Żeromskiego 18 w Sulejówku. Podstawówka i gimnazjum stanowią wspólny organizm, w którym uczniowie kształceni są według tej samej koncepcji wychowawczej.

Od września 2016 roku ruszyło także Liceum Ogólnokształcące.

 

Dyrekcja:

MGR ARTUR E. ABRAMOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY

Człowiek o wielu specjalizacjach i zainteresowaniach. Studiował germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie studiów frapowali go głównie pisarze nieco odbiegający od powszechnie przyjętych kanonów literackich. W swojej pracy dyplomowej zajął się zatem fenomenem renesansu Heramanna Hesse, autora „Wilka Stepowego / Steppenwolf, Sidharty, Gry Szkalnych Paciorków” pośród amerykańskich Beatniców i Hipisów w latach 60-tych.Od dwudziestu lat specjalizuje się w nauczaniu języka niemieckiego. W swojej dotychczasowej „karierze pedagogicznej” organizował kursy, szkolenia i zagraniczne obozy językowe dla dzieci i młodzieży. W ramach zwalczania stereotypów kulturowych i budowania kultury życzliwości dla innych nacji animował i koordynował program wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (Deutsch-Polnisches Jugendwerk). Przez szereg lat współpracował ze szkołą języków obcych „Empik” i zajmował się tłumaczeniem literatury medycznej.

Zna biegle kilka języków obcych. Jest menedżerem oświaty i wychowania, zangażowanym w krzewienie alternatywnych form edukacji. Wyznaje zasadę, że nie ma rzeczy niemożliwych – Impossible is Nothing 🙂
Jego podstawowe hobby to szkoła – można powiedzieć, że nią żyje. Prywatnie żonaty (od przeszło 20 lat!), jest dumnym ojcem trójki dzieci, gitarzystą amatorem i miłośnikiem starych hitów muzycznych (Cash, Niemen, Dylan, Van Morrison), spacerów z psem Hawą, zapalonym kibicem trampkarzy Victorii Sulejówek `04 i kierowcą hipsterskiego Volvo.

MGR EWA KWIEK

DORADZTWO I OPIEKA PEDAGOGICZNA

Pani Ewa Kwiek ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe: Interpretacje tekstów literackich na lekcjach polskiego na Uniwersytecie Śląskim oraz Organizacja i zarządzanie oświatą na SGH w Warszawie.

Ma długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą: przez wiele lat uczyła polskiego we wszystkich typach szkół, była również dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 4 w Sulejówku, a po reformie oświaty – Zespołu Szkół nr 2.

Jest powszechnie lubiana i szanowana za wiedzę, mądrość i umiejętność nawiązania kontaktów z każdym człowiekiem. Te cechy charakteru wykorzystywała organizując Środowiskowe Ogniska Wychowawcze, udzielające wsparcia dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz akcji „Lato w mieście”. Do dziś ceniona i pamiętana przez byłych uczniów.

Specjalizacja: Język polski

© Prywatne Szkoły Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku